A Mátyásföldi Jégcsarnok házirendje

A Jégcsarnok teljes területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A látogató nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.
A Jégcsarnok területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

Általános szabályok:

 • A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja, bármilyen, a jégen és a létesítmény területén történő balesetért a Mátyásföldi Jégcsarnok felelősséget nem vállal. 
 • A jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkodni tilos és balesetveszélyes! Amennyiben illetéktelen személy tartózkodik a jégen jégkészítést nem áll módunkban elvégezni.
 • Hangoskodó, nem megfelelően viselkedő egyén, alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a Mátyásföldi Jégcsarnok területén nem tartózkodhat.
 • A Mátyásföldi Jégcsarnok területén dohányozni szigorúan tilos! (Dohányozni csak a kijelölt külső területen lehet)
 • A Mátyásföldi Jégcsarnok területén labda- és más játékok folytatása tilos!
 • A Mátyásföldi Jégcsarnok épületébe görkorcsolyával és biciklivel bejönni TILOS!
 • A Mátyásföldi Jégcsarnok épületébe kisállat nem hozható.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.), tiltott szerencsejáték, hang- és képanyag készítése tilos!
 • A Mátyásföldi Jégcsarnok területén kordonnal és egyéb módon jelzett lezárt területekre bemenni tilos!
 • Vendégeink csak a közönség számára fenntartott területen közlekedhetnek, minden műszaki és üzemi területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és SZIGORÚAN TILOS!
 • A szekrényekben, öltözőkben és a ruhatárban elhelyezett értékes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Közönségkorcsolyázásra vonatkozó szabályok:

 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt a jégre lépésnél kötelező a rendezőknek a karszalagot bemutatni.
 • A jégpálya területén tilos csoportos játékot (hoki, fogócska, labdajáték stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni.
 • Közönségkorcsolyázás ideje alatt a menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos!
 • A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégcsarnok területén mindennemű rongálás anyagi felelősséggel jár.
 • A szekrényekben, öltözőkben és a ruhatárban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A jégre cipővel, cigarettával, papírzacskóval, műanyag pohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!
 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területen csak az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 • Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni a Portán. Közönség korcsolyázás alatt egészségügyi ügyeletet van.
 • Az épületben korcsolyával, élvédő nélkül közlekedni csak a földszinten szabad, egyéb helyeken tilos! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét felszámoljuk. A csarnok földszintjén kívül az épületben az arra kijelölt helyen korcsolyában, csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni.

Jégfelület bérlésére vonatkozó szabályok:

 • A jégfelület bérlési időpontjának pontos betartása kötelező, ettől eltérni szigorúan tilos!
 • Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 45, mérkőzés előtt 90 perccel van lehetőség, ettől egyéb rendezvények alatt eltérhetünk. Az öltözőket a bérlési idő után 30 percen belül kell átadni. Fokozottan ügyeljenek a víz elzárására és a villany lekapcsolására, ennek elmulasztása anyagi felelősséggel jár. 
 • A jégbérlőnek írásos formában meg kell jelölniük azon személyeket, akik egész szezonban jogosultak felvenni az öltöző, illetve a szárító kulcsokat. A kijelölt személy kulcs tokenre jogosult, melyet a Mátyásföldi Jégcsarnok állít ki, a kulcsot felvevő személynek aláírásával kell igazolnia a felvételt, és neki is kell vissza vinnie a kulcsot a Jégmesternek. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért a kulcsot felvevő személy felel.
 • Az öltöző igénybevétele kezdetén jelezni kell, ha rongálás jelei észlelhetők, ellenkező esetben a felmerülő kár az igénybevevő részére kiszámlázásra kerül.
 • Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére. A bérleti díj tartalmazza az áram és vízszolgáltatást, a jégkészítést.
 • Edzés és mérkőzés alatt a palánk mellett tartózkodni tilos! (kivétel: kezdő korcsolyaoktatás)
 • Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak jégpályán, az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata.
 • A jégpályákon mérkőzést csak előzetes egyeztetés után lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően orvost biztosítani kell.
 • A mérkőzéshez bemelegíteni csak az erre kijelölt helyen lehet.

Budapest, 2023.01.01.
Mátyásföldi Jégcsarnok