Metodika & Oktató terem

Kedves érdeklődő!

A metodika terem és az oktató terem bérlésére van lehetőség a jégcsarnokban, beosztása az alábbi naptárban megtalálható.

Nyitvatartás: Minden nap 7:00 – 23:00

Házirend betartása mindenkire nézve kötelező.

Bejelentkezés: matyasfoldijegcsarnok@gmail.com e-mailen keresztül név és időpont megadásával.

A metodika használati rendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a Metodikában tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált sportolói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja, a Metodika rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Az Metodika területén tilos:

– a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása

– minden olyan tevékenység, amely a Metodika biztonságos használatának szabályain kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

– minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység (pl.: edzőtársakat zavaró zene hallgatása stb.)

A Metodikát  kizárólag engedéllyel lehet igénybe venni,edző felügyeletével, egyedül testedzés nem végezhető.

A Metodika egész területén kizárólag megfelelő végzettségű  személyek jogosultak sportszakmai

tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Metodika szolgáltatásait igénybe vevők kötelesek a napirend beosztása szerinti időpontokra tekintettel a termet időben elhagyni.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen, a használó alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatja.

Kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

A Metodikában tartozkodóhasználóval az  edző köteles betartatni az edzőtermi szabályokat és házirendet (pl. rend, tisztaság, eszközök rendeltetésszerű használata).

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén a Jégcsarnok képviselője jogosult a szabályszegő személyt távozásra felszólítani, illetve a terem használatát időlegesen, vagy végleg megtiltani.

A Metodika területén minden személyre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik személy tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Metodikát, a használat után, megfelelően tiszta és rendezett, illetve hiánytalan állapotban köteles átadni a használó.

A Metodikába kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni! A teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és utcai ruha viselete tilos!

Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt, melyről köteles mindenki saját maga gondoskodni.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, az okozó személy,  illetve edző  felel. Eszközöket a teremből kivinni szigorúan tilos.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni!

Az Jégcsarnok nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért.

Az elveszett, eltulajdonított, vagy teremben hagyott értéktárgyakért a Jégcsarnoknak nem áll módjában felelősséget vállalni. A talált tárgyakat mindenki köteles a Jégcsarnok recepcióján leadni.

A Jégcsarnok üzemeltetője a Metodikát igénybevevő vendégekről adat nyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a Metodika területén az üzemeltető, a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja.

A Metodikát mindenki saját felelősségre használja!

A Metodika területén bekövetkező, bármilyen rendkívüli eseményt (rongálást is) az elsődlegesen észlelő személy a Jégmesternek köteles késedelem nélkül jelezni.

Szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását is  jelenti!

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő: